Local Sports 1-21-14 21 Jan 14

- Basketball -

Boys

Prior Lake 71, Esko 61 

Girls

Tri City United 70, Medfrod 32

Chanhassen 65, Simley 49

- Hockey -

Girls

Apple Valley 2, Northfield 0